Maj Johansson

Maj Johansson on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1989 ja varatuomarin arvon hän on saanut vuonna 1990 Helsingin raastuvanoikeudessa suoritetun auskultoinnin jälkeen. Maj Johansson on Suomen asianajajaliiton jäsen ja hänellä on Suomen asianajajaliiton sovittelijakoulutus. www.asianajajaliitto.fi

Työkokemus

2005– Asianajotoimisto Maj Johansson

2000 – 2005 Asianajotoimisto Komulainen Pöytäniemi Rintala Oy, asianajaja

1999 – 2000 Helsingin hovioikeus, esittelijä

1992 – 1999 Asianajotoimisto Seppo Lindberg Ky, asianajaja

1991 – 1992 Luoteis-Uudenmaan Säästöpankki, pankkilakimies

1990 – 1991 Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, kiinteistölakimies

1989 – 1990 Helsingin raastuvanoikeus, notaari

Asianajopalvelut

Asianajotoimisto Maj Johansson tarjoaa asianajopalveluita yksityisille henkilöille, yhteisöille, sekä yrityksille. Maj Johansson hoitaa siviilioikeudellisia toimeksiantoja mm. seuraavilla oikeudenaloilla

  • Perheoikeus

  • Perintöoikeus

  • Holhousoikeus

  • Sopimusoikeus

  • Asunto- ja kiinteistökaupat

  • Oikeudenkäynnit

Toimiston yhtenä painopistealueena ovat perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot. Maj Johanssonilla on vahvaa osaamista ja monipuolinen kokemus toimimisesta oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä samoin kuin oikeuden määräämänä pesänjakajana avio- ja avopuolisoiden omaisuuden osituksen ja erottelun toimittajana.

 

Yhteystiedot

Simonkatu 12 B 17, 00100 Helsinki

Puh: 09-4342 6666

GSM: 040 768 3567

Fax: 09-4540 634

maj.johansson@majjohansson.fi

OTA YHTEYTTÄ